מספר טלפון


5446570 - 03 אלישב אחזקות (5891) בע"מ
5446571 - 03 אשרוב דוד
5446573 - 03 מסעדות בע"מ דלית
5446573 - 03 פאב יאקי
5446573 - 03 יאקי פאב פאב
5446574 - 03 אלטר עדנה
5446575 - 03 ארז רות
5446577 - 03 קאודר צבי
5446578 - 03 אילון צפורה
5446579 - 03 גוטליב אבי