מספר טלפון


5446602 - 03 וולנר אבי
5446603 - 03 (פקס) (פקס) תיירות פנים חייג
5446605 - 03 ניב גיא
5446607 - 03 גלינברג מיכאל
5446608 - 03 שפירגל אריה ואאידה