מספר טלפון


5446821 - 03 וימיקס השקעות בע"מ
5446824 - 03 בורשטיין חוליו אלון
5446825 - 03 פרנקל משה ורבקה
5446827 - 03 אנטוניה מיכאלוב
5446828 - 03 שם טוב מירב
5446829 - 03 בורוש שינוי עמדות צרכנים בע"מ