מספר טלפון


5446850 - 03 אודי חביבי
5446851 - 03 אנגל קטי
5446852 - 03 מסעדות אידי באולמפיה
5446853 - 03 שצברג הלנה
5446854 - 03 שלומי פריג'
5446855 - 03 דנגור יאיר ויפה
5446858 - 03 היאלי אבינועם