מספר טלפון


5446860 - 03 חן אליה ופנינה
5446861 - 03 נתן אמיר
5446863 - 03 טלמון נאוה
5446865 - 03 ידגר יעקב
5446866 - 03 איריס שירן
5446868 - 03 צבירון מקרקעי ישראל בע"מ