מספר טלפון


5463140 - 03 צימס בריג'יטה
5463141 - 03 עצמון חנה ואשר
5463142 - 03 ארליך הינדה
5463143 - 03 אסף רות
5463144 - 03 וילקר יהודה ובלה
5463145 - 03 מאירוב יאיר
5463146 - 03 זיטמן חוה ויצחק
5463148 - 03 הלה הולצשטיין
5463149 - 03 צבעוני אורן