מספר טלפון


5463490 - 03 גלעד (מירה (הורן
5463492 - 03 מואטי ירון
5463493 - 03 לני שמלות כלה וערב ארוש לני
5463494 - 03 סולומון פרידה
5463495 - 03 הרצברג חיים
5463497 - 03 סטין יעקב וריטה
5463498 - 03 מוסקוביץ אנדראה
5463499 - 03 בורזובסקי שרה