מספר טלפון


5463590 - 03 בלאו לילי
5463591 - 03 בית קפה ומסעדה "אלכסנדר"
5463591 - 03 אלכסנדר
5463592 - 03 אנקונינה טלי
5463593 - 03 קרן נפתלי
5463594 - 03 שיינמן שמחה
5463595 - 03 רוזנצוייג משה
5463596 - 03 אמסטרדם יאיר והלה
5463597 - 03 פרנקו אליהו
5463598 - 03 ונדה קרן