מספר טלפון


5463740 - 03 אדר מיכה ולאה
5463745 - 03 קרטין בוריס ויוכבד
5463746 - 03 לוי נסים
5463747 - 03 אוזלבו יוסף
5463748 - 03 ירקוני יוסף ואליעזר
5463749 - 03 ורשבסקי ליאור