מספר טלפון


5463990 - 03 זמלר יצחק רואה חשבון
5463991 - 03 הורביץ יונה
5463992 - 03 סלע מלנה וחיים
5463993 - 03 לייב ד"ר צבי אורולוג מנתח מרפאה
5463995 - 03 לוי ערן
5463996 - 03 רון דרורית
5463997 - 03 קרן גילה
5463998 - 03 שטרן (יהודית (אורון
5463999 - 03 מדר מאיה