מספר טלפון


5466901 - 03 משה ויהודית זינגר
5466902 - 03 רייך לאה ואריה
5466903 - 03 יוסף ת טכנאי רדיו פלשקס
5466904 - 03 ערדוין מחלה
5466905 - 03 גולדברג חיים ושרה
5466907 - 03 קוטיק גיל
5466908 - 03 גרטה 'טובה' הלר