מספר טלפון


5468030 - 03 רז ד"ר ארין
5468031 - 03 מנור מרדכי
5468032 - 03 פון שוורצה אסתר טלפקס
5468033 - 03 נויבאור הרטה
5468034 - 03 קרן אטלס
5468035 - 03 אשכנזי יפה
5468038 - 03 פקס) ימיליה) הס ד"ר חנה (הירש) רופאת עיניים וד"ר יצחק עורך פטנטים
5468039 - 03 ד"ר אברהם סולומון