מספר טלפון


5468130 - 03 ויסמן יהודית
5468132 - 03 נורמן הניה ושמואל
5468133 - 03 וייל צילה ודוד
5468134 - 03 קציר מיכל
5468135 - 03 לויט דליה
5468136 - 03 מץ רבקה וצבי
5468138 - 03 ריזברג ישעיהו עו"ד
5468139 - 03 רוזנפלד בן עמי