מספר טלפון


5468811 - 03 כהן
5468814 - 03 מאיר מורגנשטרן
5468815 - 03 חיים וצפורה חזן
5468816 - 03 חזק נאוה וגדי
5468818 - 03 וינקלר ל מכשירי כתיבה צעצועים וספרים
5468819 - 03 שלמה ברקוביץ