מספר טלפון


5495111 - 03 עוזיאל ממלכתי דתי
5495111 - 03 "עוזיאל בית ספר ממלכתי דתי
5495111 - 03 קרית הצעירים
5495113 - 03 זיידמן ליאורה
5495116 - 03 א ב אקספרס חייג
5495117 - 03 שמש שרה
5495118 - 03 עמית מרים וברוך
5495119 - 03 כרמל עפר