מספר טלפון


5495370 - 03 בר לב ורדה וגדעון
5495371 - 03 משה דוד
5495372 - 03 שרעבי חיים
5495373 - 03 גוטליבובסקי אסתר קוסמטיקאית
5495374 - 03 עלומים
5495375 - 03 לפיד עכסה ונמרוד
5495376 - 03 המסגר 11 "כבלפלסט"
5495377 - 03 קוקו אברהם
5495378 - 03 גל שושנה ועופר
5495379 - 03 "תופין אלון את בלום