מספר טלפון


5495550 - 03 'פקס'
5495551 - 03 ברעמי איתן ורנטה
5495552 - 03 שורצבלט א
5495553 - 03 חדד אליהו
5495554 - 03 דותן ניסים עו"ד
5495555 - 03 סגל גדעון איזור התעשיה
5495556 - 03 בצלאל נאג'י
5495557 - 03 ר ל י ב בע"מ
5495558 - 03 אליאס יעקב ונורית
5495559 - 03 צציק שושנה