מספר טלפון


5495620 - 03 אלוירו בלה ויעקב
5495621 - 03 כרמל אביבה
5495622 - 03 שדה אורנה
5495623 - 03 נעמתי מאיר
5495624 - 03 בר גיל אורה ודן
5495625 - 03 פלנדרס ג'ון
5495627 - 03 גבריאל רוזנצוייג
5495628 - 03 שלומי שלום ושושנה
5495629 - 03 משה לירם