מספר טלפון


5539040 - 03 אידה אביגדור
5539042 - 03 קליימן לואיס ומרים
5539044 - 03 אלפנדרי מרגרית וניסים
5539046 - 03 דיאמנט בטי
5539047 - 03 זביאלוב ולדמיר
5539048 - 03 פריד הרמן
5539049 - 03 משיח יניב ואתי