מספר טלפון


5539251 - 03 קודשיק קלרה
5539253 - 03 מעברי דוד
5539254 - 03 סמדר עמר
5539257 - 03 לוי אליהו
5539258 - 03 רויטמן שרה
5539259 - 03 גוריאנוב אלה