מספר טלפון


5539302 - 03 כהן שלום
5539304 - 03 מלס חיים
5539305 - 03 מרקוביץ אברהם ושרה
5539306 - 03 רושצ'ופקין דמיטרי ומיכאל
5539307 - 03 מקובר יורי
5539308 - 03 סימיון אברבו'