מספר טלפון


5539450 - 03 דלתא טקסטיל שיווק בע"מ
5539451 - 03 סולי נאון
5539452 - 03 אחלקיאן יעקב
5539453 - 03 קילון אלכסנדר
5539454 - 03 ויסיבסקי יוליה ובוריס
5539455 - 03 בלן טוביה
5539456 - 03 רוזי חסון
5539458 - 03 ג'נט אוחנה