מספר טלפון


5539480 - 03 פפיסמדוב אלי
5539482 - 03 כנרי מנחם וורדה
5539484 - 03 צידון אינס ושלמה
5539485 - 03 ברוך יעקב ומרים
5539486 - 03 עבוד מרגלית ואברהם
5539487 - 03 חתם בנימין
5539488 - 03 חאוס קבלני בנין בע"מ שפיגל
5539489 - 03 גורקביץ אתי ואסף