מספר טלפון


5539490 - 03 קרביץ מרים
5539493 - 03 מדינה יצחק ומרצדס
5539494 - 03 פטמן ישעיהו וויוריקה
5539495 - 03 משה מרדכי
5539496 - 03 אלינור אברהם
5539497 - 03 זילברשטיין מרדכי מכלת
5539498 - 03 הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ החברה
5539499 - 03 אשר קרן