מספר טלפון


5539530 - 03 בדהב שלום
5539532 - 03 רחימי אתי ויצחק
5539533 - 03 קריכלי יצחק
5539534 - 03 שלמה ולאה ביצאצי
5539535 - 03 אלפסי יהודה
5539536 - 03 לקס מיכאל
5539537 - 03 לחמני שושנה
5539539 - 03 סבן מודאס