מספר טלפון


5539601 - 03 סימן טוב דרורה
5539602 - 03 רוזנברגר יצחק ורבקה
5539603 - 03 עבד רחמים וחנה
5539604 - 03 רבודן אינה
5539605 - 03 מוסיסי ריטה
5539607 - 03 מוטי שרם
5539608 - 03 ויזניצר אוה