מספר טלפון


5539641 - 03 דורוש לריסה ואלכסנדר
5539642 - 03 חלפין טניה
5539643 - 03 גינדי חנה
5539646 - 03 מנחם דרורה
5539647 - 03 צוקר לאה ואריה
5539648 - 03 שטראוסמן אלכסנדר ושרה
5539649 - 03 גומלסקי אלכסנדר