מספר טלפון


5539734 - 03 סוקולסקי לאוניד
5539736 - 03 הרש אדית
5539737 - 03 מלכה שמעון