מספר טלפון


5539840 - 03 אברהם זדכורש
5539841 - 03 יזדי אלברט
5539842 - 03 שושי חי
5539843 - 03 לוישוילי לידיה
5539845 - 03 צרפתי שמואל
5539846 - 03 ויצמן שמואל
5539847 - 03 עמאר חנה
5539848 - 03 בע"מ מטילדה
5539849 - 03 גורם בינאשוילי