מספר טלפון


5539902 - 03 וענונו יהודית מרסל
5539903 - 03 נחמיאס בהירה ופפו
5539904 - 03 בן מאיר גניה
5539905 - 03 לוי מרים
5539906 - 03 לוי מרים
5539907 - 03 לחיאני שמעון
5539908 - 03 שלמברג רחל ובוריס