מספר טלפון


5539943 - 03 שפוליאנסקי אנטולי
5539946 - 03 מאיר ד"ר ברנרד רופא והרמינה
5539947 - 03 בטי דנה
5539948 - 03 סינגר צבי
5539949 - 03 פינטו שמואל וקורן