מספר טלפון


5539953 - 03 צוררי יצחק
5539954 - 03 יוסף מנהל חשבונות ומיכון גולדשטיין
5539955 - 03 שן דוד
5539956 - 03 בכר ריקי
5539958 - 03 שנגין אלכסנדר