מספר טלפון


5705040 - 03 צורה וצבע פודמסקי מאיר
5705041 - 03 פרוינד אריה וחנה
5705042 - 03 עובדיה גדעון
5705043 - 03 דנינו משה וגילה
5705044 - 03 גולדברג נפתלי ואברהם
5705046 - 03 קליין יוסי
5705047 - 03 הרשטיין דוד ושרה
5705048 - 03 דוד ענת
5705049 - 03 הורביץ חגי