מספר טלפון


5714291 - 03 עוזרי צבי ושרית
5714292 - 03 רחל ארצי
5714293 - 03 בלינקאיה נעמי פסנתרנית
5714294 - 03 קיי (מנשה ומירב (גולדשמידט
5714296 - 03 פלרמו אסתר
5714297 - 03 כריים (מרסל ושפיק (כרמון
5714298 - 03 חברת נחלתנו בע"מ
5714299 - 03 הס גלעד