מספר טלפון


5716870 - 03 שבט צופי גבעתיים
5716873 - 03 רותם ד"ר ניצן רופא שיניים ורותי
5716874 - 03 ריקה מזל
5716875 - 03 קאופמן שושנה ונח
5716878 - 03 ברו' ולאה נח
5716879 - 03 און אורי ומלכה