מספר טלפון


5722370 - 03 כצנלסון
5722374 - 03 המחלקה לרווחת הקשיש