מספר טלפון


5730001 - 03 בר עוז מערכות תקשורת
5730002 - 03 שהרבני גילה
5730003 - 03 ספונג'לה חומרי ניקוי בנימין אביגדור
5730004 - 03 בנימין רחל ואביגדור
5730005 - 03 קורדובה שרה
5730006 - 03 אפרתי חיים ודבורה
5730007 - 03 כהן אייל
5730008 - 03 לוי רחל