מספר טלפון


5730010 - 03 ורטהיים צילה וגבי
5730011 - 03 טוב אלי מהנדס אבן
5730012 - 03 מאיר אביטל
5730013 - 03 כבודי עובדיה ועליזה
5730014 - 03 גלס בן ציון
5730016 - 03 אילן וחיים צבעים בע"מ
5730019 - 03 ריינגולד "ריצ'רד "אלקת