מספר טלפון


5730040 - 03 ציגלר אברהם וחנה
5730041 - 03 דנק גילה וחגי
5730042 - 03 בר אילן
5730043 - 03 דולברג ליביו וד"ר שרה
5730045 - 03 כהן יעקב
5730046 - 03 פקס) יופן) מרים
5730047 - 03 סלומון ברכה
5730048 - 03 יגאל אלון