מספר טלפון


5730150 - 03 ספריית שזר
5730151 - 03 מוריאל פנינה ויוסי
5730152 - 03 מילוסלבסקי גיא ולימור
5730154 - 03 זינר שלמה
5730155 - 03 עשהאל יאיר וטלי
5730156 - 03 גולדברג שרון
5730157 - 03 גלית ומרסל לוי
5730158 - 03 (פקס) המכללה למינהל
5730159 - 03 רפאל שמואל