מספר טלפון


5730170 - 03 סלם שאול
5730172 - 03 בן שלמה אביבה
5730173 - 03 מלוא אמנון ורחל
5730174 - 03 אלוייה שאול וגליה
5730175 - 03 ארונשטיין ולדימיר
5730176 - 03 (פקס) מעונו ברזילי אינג' זאב מהנדס יועץ
5730177 - 03 גרשוביץ אפרים
5730178 - 03 גולדשטיין יפים
5730179 - 03 קריסי בע"מ בית מסחר לזכוכיות ומראות