מספר טלפון


5730352 - 03 עובדיה ציון
5730354 - 03 סמואל יעל
5730355 - 03 וסרצוג מלכה ושמחה מרדכי
5730356 - 03 אחדות מאיר
5730357 - 03 מייזלר גילי ואיריס
5730358 - 03 כהן אפרים
5730359 - 03 גני מרדכי וירדנה