מספר טלפון


5730362 - 03 סופר שלום ודיאמנטיקה
5730363 - 03 רול אברהם (זיגי) אמריקן סטייל
5730364 - 03 פלח יוסי ונונה
5730365 - 03 עוזרי לאה וחיים
5730366 - 03 פנטול דינה
5730367 - 03 (פקס) "שלוה בית החלמה והבראה
5730368 - 03 שני שושנה