מספר טלפון


5730460 - 03 נידלמן נחום
5730461 - 03 כהן יוסי ודניאלה
5730462 - 03 בוץ (אהרון ויעל (ולד
5730463 - 03 חלפון רפי
5730464 - 03 אהרונוב אמה
5730467 - 03 בלצלבסקי טוביה
5730468 - 03 קדמיאל מרים