מספר טלפון


5730470 - 03 גולן פסח ורחל
5730471 - 03 גולדמן יצחק ושולמית
5730472 - 03 קאופמן יצחק
5730473 - 03 חלאוי ציון
5730474 - 03 רוקנטי רולנד ולאה
5730475 - 03 גרשון פרשל) רבקה ומרדכי)
5730478 - 03 כהן קדר גיל סוני ואלון
5730479 - 03 קרמר דגנית ואיתי