מספר טלפון


5730480 - 03 דעבול רחל
5730482 - 03 גורן יהודה
5730484 - 03 אסם שמעון
5730487 - 03 לוי שלום תיווך דירות
5730488 - 03 דילמאני מיכל