מספר טלפון


5730490 - 03 רוברט מהנדס 'פקס' לוי
5730493 - 03 'פקס'
5730494 - 03 קורקדיאוגלי דוד
5730495 - 03 דימנד דבורה
5730496 - 03 מולאים רלי
5730498 - 03 חורי שלום
5730499 - 03 באום שרה