מספר טלפון


5730530 - 03 חיים איציק
5730531 - 03 פרג שהנאז ואליהו
5730532 - 03 זילברברג זהבה
5730533 - 03 ברונפן אילנה וצבי
5730534 - 03 רוזנפרב נגה ואיל
5730535 - 03 מרמלשטיין שמעון
5730538 - 03 רובינוב יובל ומרי
5730539 - 03 בית ספר לאדריכלות המסלול האקדמי
5730539 - 03 המרכז לאומנות ועיצוב אדריכלות פנים מכינה בעיצוב לימ