מספר טלפון


5730550 - 03 גלגלים בע"מ
5730551 - 03 פלדמן ליליאן
5730552 - 03 קרני שלום דקורטור
5730553 - 03 דסק מערכות אלקטרוניקה בע"מ
5730554 - 03 אלעזר בכר
5730556 - 03 זורע דוד
5730557 - 03 גוטרמן מרים ויהושע
5730558 - 03 אלישיב גליל ודליה
5730559 - 03 'פרז אנט ויונתן