מספר טלפון


5730621 - 03 שאול רינת
5730622 - 03 עובדיה צביה ואברהם
5730623 - 03 אמסטרדמר מאיר ושרה
5730625 - 03 סולומון שלמה בניה בע"מ
5730627 - 03 סימפרוטק קוקשיינס בע"מ
5730629 - 03 זילברשטיין חוה ומרדכי